Çalışma Alanlarımız
Büromuz gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerini temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz, Türk ve yabancı sermayeli şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde kurulması,  gelişmesi ve idaresi konularında; Yabancı şirketlerin Türkiye’de ortaklıklar oluşturması, şirketlerin gerek yabancı gerek yerli hissedarları arasındaki hisselere yönelik işlemlerin yürütülmesi, devir ve birleşme konularında; Ticaret ve Şirketler Hukukuna ilişkin olarak tüm davalarda şirketleri temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bankacılık Hukuku

Büromuz müvekkillerimizin isteği doğrultusunda banka ve finans kurumları ile olan ilişkilerin yürütülmesi konularında hukuki danışmanlık sağlamakta. Bu kapsamda enerji, şirket satın alma, yap işlet devret ve özelleştirme projelerinin finansmanının kredilendirilmesi süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Banka ve finans kurumları ile tesis edilen ilişkiler ve bu hususta sahip olunan tecrübe sebebiyle banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar ile kredilerin gerek takip öncesi gerek takip sonrası tasfiyesi ve yeniden yapılandırılması ayrıca temel uzmanlık alanlarımızdandır.

Enerji Hukuku

Büromuz Enerji Hukuku alanında sözleşme müzakereleri, proje geliştirme, proje finansmanı, ruhsatlandırma ve her türlü izinlerin alınması, enerji üretim tesislerinin satın alınması ve satışı konularında hukuki ve teknik danışmanlık sağlamakta ve doğabilecek uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz İş Hukuku alanında büyük tecrübe sahibi olup işçi, işveren vekili ve yine sendika vekili olarak birçok davada temsil faaliyetlerinde bulunmuştur.

Büromuz iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, işçi özlük dosyalarının hazırlanması, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma işlemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve işlemleri, Sosyal Güvenlik Hukuku ve işlemleri ve iş kazaları konularda özellikle işverenlerin ceza ve hukuk davalarında temsili ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnşaat Hukuku

Büromuz kat karşılığı inşaat sözleşmesi, eser sözleşmesi gibi İnşaat Hukuku alanına giren sözleşmelerin oluşturulması, incelenmesi ve bu sözleşmeler sonucunda çıkabilecek uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, Gayrimenkul Hukuku alanında; Türkiye Cumhuriyeti ve bir kısım yabancı ülkelerde gayrimenkul piyasasına hakim  olup bu konuda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Büromuz; yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, gayrimenkul alım satım işlemleri ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, bunların finansmanı, ayni ve sınırlı ayni hakların tesisi, sözleşmelerinin (alım, önalım, satış vaadi ve devremülk gibi) hazırlanması konularında müvekkillerini temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kira Hukuku

Büromuz kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin feshi ve tahliye, kiralanandaki ayıplardan kaynaklanan ihtilaflar ve kira alacaklarının tahsili işlemlerinde müvekkillerini temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vatandaşlık Hukuku ve Vatandaşlık İşlemleri

Büromuz yabancılara, oturma izni, çalışma izni, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş gibi konularda destek vermekte ve yine ilgili tüm süreçleri yürütmekte, müvekkillerini temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dava ve İcra Takibi

Büromuz, Türk ve Yabancı müvekkillerini; İcra Müdürlükleri, İcra Mahkemeleri ve tüm Yargı mercilerinde temsil ederek alacaklarının gecikmeksizin tahsil edilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca Büromuz, müvekkillerinin karşılaştığı olaylar ve uyuşmazlıkları, her durum için ayrı ayrı değerlendirerek strateji yaratıp ardından çözüme kavuşturmaktadır.

Öncelikli olarak büromuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız, uyuşmazlıkları çözmek için barışçıl yollar aramakta ve buna yönelik hukuki tavsiyeler vermektedir.